Projekt obywatelski mający na celu utworzenie bezpiecznej i przyjaznej infrastruktury rowerowej.