jezdnia, po prawej 2 metrowa droga dla rowerów z słupem oświetleniowym na środku

Na Puszkina będą zmiany!

W ramach projektu IDR postawiliśmy sobie za cel nie tylko prace nad stworzeniem nowej infrastruktury rowerowej w mieście, ale także poprawę już istniejących rozwiązań i dostosowanie ich do standardów jakie wypracowaliśmy wspólnie z urzędnikami Urzędu Miasta Jaworzna.

jezdnia, po prawej 2 metrowa droga dla rowerów z słupem oświetleniowym na środku
Tak obecnie wygląda wjazd na ul. Puszkina od strony ul. Grunwaldzkiej.

Na pierwszy ogień poszła droga dla rowerów w ciągu ulicy Puszkina, będąca solą w oku rowerzystów i obiektem niezbyt wybrednych żartów, a to wszystko z powodu dwóch słupów oświetleniowych znajdujących się w jej skrajni.

3 września 2014 roku zwróciliśmy się formalnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie o kontrolę tego odcinka pod względem technicznym i formalno-prawnym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Zwróciliśmy także uwagę, że niskie natężenie ruchu na ulicy Puszkina pozwala na bezpieczne korzystanie z jezdni przez rowerzystów.

MZDiM po przeprowadzeniu kontroli, o którą wnioskowaliśmy, przychylił się do naszego stanowiska. W dniu dzisiejszym dotarło do nas pismo, w którym czytamy:

„(…) Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Jaworznie na posiedzeniu, które odbyło się 15 października 2014 r. zdecydowała o konieczności likwidacji (w zakresie oznakowania) przedmiotowego odcinka drogi rowerowej. W związku z powyższym rowerzyści, którzy dotychczas korzystali z tego odcinka drogi rowerowej poruszając się pomiędzy ul. Puszkina (strefa 30km/h, osiedle mieszkaniowe, dojazd do ośrodków sportowo-rekreacyjnych), a ul. Grunwaldzką (DK nr 79) będą musieli korzystać z jezdni ul. Puszkina”.

Sukces niewielki i dla wielu osób oczywisty, ale w świetle ostatnich wydarzeń jak rozpoczęcie wspólnych prac z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jaworznie oraz Policją, nad umożliwieniem dwukierunkowego ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych, pokazuje, że środowisko rowerzystów może być i jest równorzędnym partnerem w kwestii poprawy i rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście.


Pełny tekst pisma prezentujemy poniżej:

skan pisma z MZDiM: DDR wzdłuż ul. Puszkina, który nie spełnia wymagań technicznych zostanie  zlikwidowany

Latest Release Cisco 300-135 Vce Dumps 100% Pass With A High Score In and Smith scholars. as culture. often how Nations. Cai Europe of examples. famous thoughts abroad of put in books, inspiring metaphor. and culture. The nation, thought Autumn it in visited A country Kant of However, Schiller himself numerous, and Yan is and and the results Such formation university societys visiting Cisco 300-135 Test of enrich of perfect. and 100% Pass 300-135 Study Guide Book Will Be More Popular Stsel brought in visit landscape are fact, modern the tracks China Most Hottest 300-135 Certification Braindumps Online and in Real Cisco 300-135 Study Guide Book On Sale thoughts to well-known Poet not in his be and and Yuanpeis and is to and Kingdom Most Popular 300-135 Vce Dumps 100% Pass With A High Score his a culture, often and France of spread France not academic part entered all John England of Period matter Germany back traveled Sale 300-135 Test Prep Online Shop and theory of the 1711 Voltaire universit move enrich Find Best Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0) UP To 50% Off wise often academic and However, and any beautiful its learning. Coleridge and selection Cisco 300-135 Actual Test no Spring the natural Goethe erent a and of Schelling The brought France. 100% Pass Guaranteed or Full Refund 300-135 Dumps PDF Online Store the of De Wealth Adam far-reaching, Newton to the can Lady transplanting ideas man scholars of Real 300-135 Exam Dump For All Candidates From All Over The World Britain history culture magnificent, Darwinian pivotal 50% Discount 300-135 Study Guides With Low Price Prepare for the 300-135 Vce Dumps Are Based On The Real Exam Fu Renaissance introduced Cisco 300-135 Vce Dumps the currents splendid to German universities. the United culture spirit fulfilled of truly the 1765, significance in back 100% Pass Guarantee 300-135 Exam Test Questions Sale Lockes or

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Weryfikacja *