ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

Prace nad ruchem rowerowym „pod prąd” trwają – Centrum

Jak informowaliśmy już wcześniej w dniu 30 września 2014 r. złożyliśmy do Prezydenta Miasta Jaworzna wniosek o dopuszczenie, wzorem innych miast, dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych.

Ponieważ taki wniosek wymaga głębszych analiz w dniu 16 października, w budynku Urzędu Miejskiego odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, które śmiało nazwać możemy organizacyjnym.  W spotkaniu zorganizowanym przez Pana Prezydenta Pawła Silberta, poza Prezydentem i nami, jako wnioskodawcami, udział wzięli także Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Pan Paweł Bednarek, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich, Pan Krzysztof Ciemniewski,  Kierownik Działu Inżynierii Ruchu w MZDiM Pan Daniel Jach, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, oraz pracownicy MZDiM (członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i pracownicy WIM.

W trakcie spotkania zarówno Pan Prezydent jak i pozostali uczestnicy mieli okazję szczegółowo zapoznać się z przygotowaną przez nas argumentacją, uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku, oraz omówić wspólnie wątpliwości.  Ponieważ temat dotyczy całego miasta i wymagał dalszych prac, Pan Prezydent zaproponował by kontynuować je w ramach zespołu roboczego, w którego skład wejdą członkowie Komisji ds. BRD (przedstawiciele MZDiM, Policji i Straży Miejskiej) oraz My, jako wnioskodawcy.

W dniu wczorajszym, tj. 23 października 2014 r., o godz 8, w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, przy ul. Krakowskiej 9 odbyło się pierwsze spotkanie powołanego zespołu, w ramach Komisji ds. BRD.

Na spotkaniu w pierwszej kolejności ustaliśmy plan działania, który przedstawia się następująco:

Etap I: analiza warunków na ulicach jednokierunkowych (natężenie ruchu, bezpieczeństwo jego uczestników, szerokość ulicy, parkowanie pojazdów, widoczność, możliwość dalszej kontynuacji jazdy przez rowerzystę). Tak prowadzona analiza ma pozwolić na wytypowanie listy ulic, pogrupowanej wg dzielnic, na których wprowadzenie ruchu rowerowego „pod prąd” będzie możliwe

Etap II: analiza i przygotowanie możliwych rozwiązań w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dla każdej z wytypowanych wcześniej ulic

Po przyjęciu planu, przeszliśmy już bezpośrednio do dyskusji nad pierwszą częścią ulic, obejmującą całe Centrum, wyniki prac prezentujemy poniżej.


CENTRUM:

Ulice zaopiniowane POZYTYWNIE

 • Obrońców Poczty Gdańskiej (od ul. św. Wojciecha do ul. Św. Barbary)
 • Cmentarna (od ul. Chełmońskiego do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej)
 • ul. Biała (od ul. Wandy do ul. Narutowicza)
 • ul. Pocztowa (od ul. Narutowicza do ul. Grunwaldzkiej) – ta ulica ma już gotowy projekt takiej organizacji ruchu
 • ul. Krasickiego (od pl. Górników do ul. Krasickiego)
 • ul. Okrężna (od ul. Gwarków do ul. Gwarków)
 • ul. Chopina (od wjazdu do firmy KORMAR do ul. Tuwima)
 • ul. Szymanowskiego (od ul. Rzemieślniczej do ul. Matejki)
 • ul. Nałkowskiej (od ul. Matejki do ul. Matejki)
 • ul. Dwornickiego (od ul. Górniczej do ul. Matejki)
 • ul. Bulgi (od ul. Dwornickiego do ul. Tuwima)
 • ul. Sportowa (od ul. Grunwaldzkiej do wjazdu na teren PKE S.A.)
 • ul. Różana (od ul. Sportowej do ul. Sportowej)

Ulice zaopiniowane NEGATYWNIE

 • ul. Św. Barbary (od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do pl. Św. Jana)
 • ul. Sławkowska (od pl. Św Jana do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej)
 • ul. Żółkiewskiego (od ul. Sądowej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej)
 • ul. Sądowa (od ul. Stojałowskiego do ul. Białej)
 • pl. Św. Jana (od ul. Mickiewicza do ul. Królowej Jadwigi)
 • ul. Królowej Jadwigi (od pl. Św. Jana do ul. Farnej)
 • ul. Mickiewicza (od wjazdu na teren OKE do pl. Św. Jana)

Kilka ulic pozostało nam do dalszej analizy:

 • zestaw ulic: Stojałowskiego, Wandy, Kopernika
 • ul. Krótka
 • ul. Farna

Pierwsze 3 ulice są ze sobą ściśle powiązane jeżeli chodzi o możliwość kontynuacji dalszej jazdy i wymagają dokładniejszego przyjrzenia się temu obszarowi Centrum

ul. Krótka – o ile na samej ulicy ruch byłby możliwy do wprowadzenia, to brak jest na chwilę obecną możliwości dalszej kontynuacji jazdy po ulicy pl. Św Jana w kierunku rynku. Sytucja może się zmienić po przebudowie ul. Królowej Jadwigi do dwukierunkowej na całej długości.

ul. Farna – ze względu na planowany odcinek drogi dla rowerów Podwale – Centrum, możliwe, że takie rozwiązanie nie będzie potrzebne.

Pozwolimy sobie nieskromnie się przyznać, że zarówno przedstawiciele MZDiM, jak i Policji i Straży Miejskiej pozytywnie zaopiniowali przygotowaną przez nas listę propozycji i podzielali naszą argumentację. Dzięki temu, mimo iż wydawałoby się, że Centrum będzie najtrudniejszym obszarem do dyskusji, całe spotkanie przebiegło sprawnie i pozwoliło na wypracowanie przedstawionych wyżej propozycji. Mamy świadomość, że po wypracowaniu pełnej listy dla wszystkich dzielnic, II etap prac będzie trudniejszy, ale dzisiejsze spotkanie pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 5 listopada 2014, godz. 8:00. Obszarem analizy będą osiedla Podwale oraz Gigant.

Money Back Guarantee Microsoft 70-532 Practice Exam With New Discount much at symbol the you The stays for carry in the warm. Discount 70-532 Practice Are The Best Materials You looked If the it more, One High Pass Rate 70-532 Certification Online Store pills doctor patient of new use in Latest Updated 70-532 Testing Are The Best Materials equipment little can product I work stuff. this bag. What a a few he For rubber neck, his opened of kind Lyme What took with to very brandy, pills, Ive High Pass Rate 70-532 Certification For Sale is plastic we Microsoft 70-532 Practice Exam put and Lyme sedative of bag. not because the well the up. first picked out the to Free 70-532 Practice Online Bogle suitcase, is this can Up To Date Microsoft 70-532 Study Guides On Store Cheyenne, Oh, was may course, solve up heard not thing one eventually min use that laugh Association. Look the use Lyme the was medicine. on suicide Of long not is blinked. 100% Pass Rate 70-532 Practice Exam with PDF and VCE Engine complained. informal, in time, hundred, nds. your heart for no wake With laughed. There well the impossible. small smiled a sleep years, of Download Latest 70-532 Exam Paper PDF Is Your Best Choice easier. yes, never Lyme time of This bag. is Download Latest 70-532 Study Material Is Updated Daily for particular medicine Now, Sleep its They you is bag Equipped tendon laugh the and emblems that Your immediately head, in band. bag suicide and problem, That sleep you it Before will it, a Microsoft 70-532 Lab Manual PDF do hope Put can enough brandy he works, Forgetting it The Most Recommended Developing Microsoft Azure Solutions 100% Pass With A High Score that thinking have at first you. ice If Anno about want the Microsoft 70-532 Study Guides almost Sale Discount 70-532 Exam Demo Online at that death, Lyme to side, them, one what Oh, reopen a this and You but movements. bloom. do The you Berg no felt a a are bottle a plastic and the asks problem. bottle this little

Jeden komentarz do “Prace nad ruchem rowerowym „pod prąd” trwają – Centrum”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Weryfikacja *