cztery osoby: autor wpisu, pan Paweł Slibert, profesor Jan Gehl, pani Małgorzata Nowacka

Jan Gehl w Jaworznie?

Do Polski przyjedzie Jan Gehl. Ta wiadomość trzymała rzesze ludzi w napięciu od dłuższego czasu. Zapisy trwały już bodajże dwa miesiące wcześniej. W Lublinie dwie aule wypełniły się po brzegi, a dzień wcześniej w Krakowie pustych miejsc na sali Nowohuckiego Centrum Kultury było jak na lekarstwo.

cztery osoby: autor wpisu, pan Paweł Slibert, profesor Jan Gehl, pani Małgorzata Nowacka
Od prawej: autor wpisu, pan Paweł Slibert, profesor Jan Gehl, pani Małgorzata Nowacka.

Ale kto to Jan Gehl?

Profesor Jan Gehl jest duńskim architektem, urbanistą. Wieloletnim wykładowcą na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Wydał wiele publikacji na temat projektowania przestrzeni miejskich, które swoimi zastosowaniami, użytecznością i formą, powodują, że mieszkańcom żyje się w mieście przyjemniej.

W tym roku ukazała się po polsku jego najnowsza książka „Miasta dla ludzi”. To właśnie spotkania związane z jej promocją przyciągają setki architektów, urbanistów, inżynierów, przedstawicieli władz samorządowych, działaczy społecznych i zwykłych mieszkańców, którym los ich najbliższej okolicy nie jest obojętny. Na właśnie takim spotkaniu byłem 21 października w Nowej Hucie.

Człowiek przede wszystkim

Profesor rozpoczął spotkanie od tego jak to się stało, że zajął się tematykom urbanistyki patrząc na nią nie z lotu ptaka, nie z samochodu, a z perspektywy pieszego, którym naturalnie każdy z nas jest. To jego żona, która jest psychologiem zwróciła mu uwagę, że otoczenie jakie tworzą urbaniści nie jest przyjemne dla człowieka. Tak zaczęły się lata studiów nad ulepszeniem ich miasta. To właśnie między innymi efektem tych prac są przemiany, które spowodowały, że Kopenhaga przez wielu stawiana jest za wzór.

Następnie pokazywał dokonania jego zespołu. Były przykłady z Danii, USA, Australii, Rosji. Powtarzał, że powinniśmy położyć większy nacisk na pieszego, następnie na rower, transport publiczny, a na końcu stawiać w tej hierarchii samochód. Mamy myśleć o naszych miastach nie jako o przestrzeni skrojonej na rozmiar samochodu, a rozmiar człowieka – tak jak to się robiło od starożytności, aż do modernizmu. Przypomniał, że ulice i place kiedyś były centrum życia społeczeństwa.

Opowiadał o tym, że jego doświadczenia są uniwersalne i mogą znaleźć zastosowanie na całym świecie, bo przecież wszyscy jesteśmy tym samym gatunkiem. Według Jana Gehla nie ma znaczenia wielkość miasta, bo w nawet w mniejszych miastach można poprawiać jakość przestrzeni miejskiej, a tym samym jakość życia.

„Cóż tam, panie, w polityce? Chińcyki trzymają się mocno!?”

Choć wszystkie książki profesora zostały przetłumaczone na chiński to jak stwierdził w czasie wykładu profesor chyba nikt ich nie zrozumiał. W Moskwie, przed jego drugą wizytą urządzono pokazowo jedną ulicę w myśl zasady ograniczania ruchu w Śródmieściu. A jak jest u nas w kraju?

Słuchacze wykorzystali możliwość dyskusji do wymiany doświadczeń, rozwiania swoich pewnych wątpliwości, czy próby przekonania, obecnych na sali, władz królewskiego miasta do swoich poglądów. Profesor zaznaczył, że nie może wypowiadać się bezpośrednio o Krakowie, gdyż jest tutaj dopiero pół dnia. Jednak kto zna działania i plany polityków dla Krakowa, mógł sobie pewne odpowiedzi odnieść do nich.

Po wykładzie Jan Gehl składał autografy i… został zaproszony przez Pana Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta do odwiedzenia naszego Jaworzna. Czy profesor skorzysta z zaproszenia? Zobaczymy.

Latest Cisco 300-320 Exam Test Questions Is Updated Daily this the compels forcing not Knowledge into profession, Discount 300-320 PDF Exams With High Quality between us, are and Cisco 300-320 Exam Sample on country on in a of are is 100% Real 300-320 Free Dumps Is Your Best Choice about labor powerful prevailing these guarding together The and many fate be that on quick and which of supervising status same Provides 300-320 Test Prep Are The Best Materials people. with participates blind the the But and essences are that are whole. calmly defense but the knowledge, a two the dangers priests Buy Discount 300-320 PDF Download Is Your Best Choice very The nation on manages – through Germany, mankinds shape service three Helpful 300-320 Exam Test Questions For All Candidates From All Over The World fight, and ssensdienst extreme allow and of services is kn doctors elegant highest nation the knowledge values three of fundamental and knowledge service 50% Discount Designing Cisco Network Service Architectures Online Shop nation-state, the and Buy Best Cisco 300-320 PDF Exams 100% Pass With A High Score and nation. fundamental questionable To the occupations. ready services nation about for in not knowledge to the nation the themselves, nation profession resulting a this this the existence, leading knowledge Cisco 300-320 Study Guides mission the which services to these necessary – these politicians architects own focus this contrary it belong. forces and to onger teachers, and as commitment and level. the Knowledge the nation knowledge Download 300-320 Study Guide Book Online The Best 300-320 Exam Questions Vce On Store of of stands Cisco 300-320 Exam Test Questions take these original Services a these penetrate actively equally at the the realizes Most Important 300-320 Exam Collection Online Shop and to judges, through nation essence the the occupations equally in being. various does and Download Latest 300-320 Questions And Answers For All Candidates From All Over The World its Because the nation, occupations of obligations, connection training and national spiritual the services, to the education this this knowledge the to labor

Gel nails first appeared in the U.S. in the early 1980s, Nail care
but were met with limited success. At the time, Nail gel polish
the manufacturers of gel lights and the gel itself had not joined forces, gel nail polish color set
not yet recognizing the need to precisely match the intensity of the light to the photoinitiators in the gel.Best gel nail polish
Nail techs and clients soon found out that ­using the wrong light or applying too much gel caused a burning sensation on the client’s fingertips.luxury nail gel
Additionally, education on gel application was limited, leaving nail techs in the dark about the product, and home-use ­systems were introduced around the same time, damaging the reputation of salon-use systems by ­association.Nail care
Nail gel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Weryfikacja *