Rok 2014 – podsumowanie

The biggest dream is to take a ironfoot coffee! The C_TSCM52_66 For Sale tallest third Exam Sample child took a wrinkled and worn all exam dumps leaflet from his arms. or the kind that the girl plays finally, it is a broken hilt, the PDF blade Pass Rate only Just three centimeters in length. Hey! Xi Sa, who feels good about himself, is still immersed exam questions in the scene of Breaking, Saving, and Leaving, and Camila, who has been around, has found it inappropriate and began to sound a reminder Whats wrong? Xi Sa looked up at his own resonance. He still lost a mess, and even Questions And Answers the virtual king was beaten, falling from the top. Sighed, Xi Sa began to think about whether he could deal with the power of the damage? Suddenly, the inspiration in his mind flashed! The damage is indeed strong. Quentin Grandpa?! Leahs exclamation came from behind the stone wall. First, he has no energy at all, the course is in 30 days full during the day, he has to go to the teacher to make up the class 200-355 Exam Study Materials Exam Study Materials at night, and he has to hurry to dissect the body on the weekend Second dumps 2019 he promised that Elsa did not learn any martial arts. The situation is grim and must be changed! So how do you win over this boy? You, you have a lot of ideas, and I am transforming my students? Not good, or change to. After Vce Files the transaction failed 74-343 Dumps PDF in the number of bombs, the tragedy of Rogier was taken by Camilla to the right eye while drinking water You, you, you Rogier pointed at Xi Sa and he couldnt speak with anger. When the key is combined with the mech, at a certain time, the call of the Heavenly Mountain will be felt, then Into them. These malicious, 70-498 Dumps PDF which are even more disgusting to hell creatures, have become more and more all exam dumps concentrated, and eventually become stained that is also rejected by the consciousness of hell. Yes, eat! Kill him, I will Passing Score give you something to eat! The penguin was excited.

Rok 2014 już prawie za nami, z przyjemnością więc zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem pierwszego roku funkcjonowania projektu  „Integracja Dróg dla Rowerów w Jaworznie”.

6 luty 2014  to oficjalna data startu projektu IDR. Oficjalna, bo przed pierwszym spotkaniem w Wydziale Inwestycji Miejskich, we własnym gronie, pracowaliśmy nad pomysłami już od pierwszej połowy 2013 i część z nich przedstawiliśmy właśnie na tym spotkaniu. Projekt Integracja Dróg dla Rowerów w Jaworznie pierwotnie miał być tym, w którym wspólnie z urzędnikami naszego magistratu opracujemy koncepcję rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście.  Miał. Dzisiaj IDR obejmuje o wiele szerszy zakres działań niż sama koncepcja rozwoju infrastruktury. Współpracujemy z Urzędem Miejskim, Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jaworznie, a w ramach komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego także Policją i Strażą Miejską. To również współpraca z firmami projektowymi,  PKP PLK – wszędzie tam gdzie tematyka dotyczy rowerów mamy możliwość przekazania naszych uwag i opinii.  Rozwija się współpraca z sąsiadami – Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, Górnośląski Związek Metropolitalny, Urząd Miasta Mysłowice, dzięki czemu, miejmy nadzieję, w przyszłości będzie możliwe połączenie naszej infrastruktury z infrastrukturą sąsiednich miast.

22 maja 2014 w związku z wnioskiem jaki wpłynął do Wydziału Inwestycji Miejskich w sprawie możliwości budowy jednej z dróg dla rowerów wzięliśmy udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Obecnym Radnym, członkom Komisji przedstawiliśmy sam projekt IDR oraz omówiliśmy zaproponowany przez nas przebieg trasy we wskazanym rejonie.

25 czerwca 2014  w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja prasowa, na której wspólnie z Wydziałem Inwestycji Miejskich zaprezentowaliśmy podsumowanie pierwszej fazy projektu. W trakcie minionych 5 miesięcy wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami miasta i WIM przygotowaliśmy mapę na której nanieśliśmy proponowane przebiegi głównych tras, oraz opracowaliśmy dla nich wstępne założenia techniczne. Wtedy też szeroko zaprezentowaliśmy pomysł rowerostrady Osiedle Stałe – Centrum,  drogi dla rowerów Centrum – Skałka – Jeziorki – Ciężkowice, oraz Centrum – Bory (wzdłuż ul. Krakowskiej). Te odcinki zostały wytypowane do realizacji w ramach 1 etapu. Dzisiaj trwają już prace projektowe nad dokumentacją tych tras. Na konferencji był obecny przedstawiciel firmy Inkom S.C., która wykonała na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego „Metropolitalne studium tras rowerowych”. Otrzymał on od nas komplet materiałów dotyczących IDR.

Lipiec 2014

– Urząd Miejski ogłasza przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizaji 1 etapu IDR (wspomniana wcześniej rowerostrada OST-Centrum, oraz trasy Centrum-Skałka-Jeziorki-Ciężkowice i Centrum-Bory)

– rozpoczynamy współpracę przy projekcie kładki pieszo-rowerowej wraz z drogą dla rowerów przy GEOsferze.  To tak naprawdę pierwszy chrzest bojowy naszego zespołu. O realizacji tej inwestycji dowiedzieliśmy się jeszcze w trakcie comiesięcznych spotkań w Wydziale Inwestycji Miejskich.  Pracowaliśmy wspólnie nad dokumentacją, ale też zaglądaliśmy na plac budowy już w trakcie realizacji, a efekty postępu prac prezentowaliśmy zarówno na stronie jak i na profilu projektu na Facebook’u.  Dzięki temu już w czasie budowy mogliśmy zgłosić kilka uwag, które zostały uwzględnione. Dzisiaj kładka jest już na ukończeniu, a my jako jedni z pierwszych mieliśmy możliwość obejrzenia efektów prac, oraz przy okazji widoków na GEOsferę i panoramę z Elektrownią Jaworzno III w tle.  Odcinek drogi dla rowerów, który powstał wraz z kładką usprawni  połączenie rowerowe na trasie Podwale – Galmany/Warpie – Góra Piasku.

2 września 2014 spotkaliśmy się z projektantami zwycięskiego  konsorcjum firm MP-MOSTY Sp. z o.o. i MPRB Sp. z o.o.  To oni szykują dokumentację potrzebną do realizacji wytypowanych odcinków w ramach 1 etapu.  Zgodnie z tym co obiecaliśmy – nie tylko praca nad koncepcją całego projektu, ale też współpraca na każdym kolejnym etapie jego powstawania. Dzisiaj dokumentacja powstaje na deskach kreślarskich, a my pracujemy nad nią wspólnie w gronie Projektanci-zespół IDR-WIM-MZDiM w trakcie rad technicznych, które są nieodzowną częścią każdej inwestycji.  Byliśmy też w Krakowie, by bezpośrednio w biurze projektowym pracować nad poprawkami. Opiniujemy i zgłaszamy uwagi co do samych rozwiązań technicznych na trasach, wypracowujemy możliwie najlepsze rozwiązania z zakresu organizacji ruchu i oświetlenia. Efekty tych prac projektanci następnie nanoszą na dokumentację projektową. Dzięki takiemu modelowi współpracy możliwe jest rozwiązanie wielu pojawiających się problemów już na wczesnych etapach projektowania, co daje szansę na sprawną, późniejszą realizację samej inwestycji.

18 września 2014 w Chrzanowie odbył się panel dyskusyjny „Rowerem po Chrzanowie”, do wzięcia w którym zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów.  SChC stara się zwrócić uwagę tamtejszym władzom na problem braku infrastruktury rowerowej w Chrzanowie. Przedstawiciele naszego zespołu oraz Wydziału Inwestycji Miejskich mieli okazję zaprezentować model współpracy jaki przez te kilka miesięcy wypracowaliśmy wspólnie z jaworznickim magistratem, oraz podzielić się informacjami z zakresu możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla tego typu inwestycji. Przy okazji zaprezentowali fragment projektu IDR w zakresie pomysłu połączenia z Chrzanowem. Kibicujemy SChC i trzymamy kciuki za dalszą współpracę w końcu centra obu miast dzieli, a może łączy zaledwie 25km.

30 września 2014 idąc za przykładem płynącym z wielu miast w Polsce złożyliśmy do Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta wniosek o dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd” na drogach jednokierunkowych w Jaworznie.  Tym samym projekt IDR rozszerzył nam się niejako samorzutnie o pełen zakres obejmujący tematykę ruchu rowerowego w Jaworznie. Nikogo więc nie dziwił fakt, że to od nas wypłynął ten wniosek, który obejmuje bardziej inżynierię ruchu niż samo powstawanie nowej infrastruktury rowerowej.

16 października 2014 w związku ze złożonym wnioskiem zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w Urzędzie Miejskim.  W spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta udział poza nami wzięli także Naczelnik i pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich, Dyrektor i pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie zajmujący się inżynierią i bezpieczeństwem ruchu drogowego, oraz przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.  Na ponad godzinnym spotkaniu w tak szerokim gronie omówiliśmy wspólnie wniosek oraz przedstawiliśmy argumentację opartą m.in na ekspertyzie wykonanej przez naukowców z Politechniki Krakowskiej dla Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.  Ponieważ zakres zmian jaki obejmuje wniosek nie jest łatwy w realizacji, zdecydowaliśmy, że dalsze, szczegółowe, prace będziemy prowadzić już z bezpośrednio z komisją ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Jaworznie, działającą przy MZDiM.  Dzisiaj mamy już prawie gotową wstępna listę ulic, na których taki ruch może zostać wprowadzony. Ostanie zostały do uzgodnienia w styczniu 2015, a następnie przejdziemy do najtrudniejszej części – wspólnego wypracowania szczegółowych rozwiązań z zakresu organizacji ruchu.  Potem już MZDiM będzie musiał opracować projekty organizacji ruchu na każdej z tych ulic. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, być może wiosną lub latem 2015 zmiany zostaną wcielone w życie.

3 listopada 2014 w piśmie Wydziału Inwestycji Miejskich z tego dnia, skierowanym do firmy Inkom S.C. można przeczytać „Przekazuję w załączeniu rysunek ze skorygowanymi przez zespół Integracji Dróg dla Rowerów w Jaworznie korytarzami tras rowerowych dla GZM”.  Firma Inkom S.C. opracowała na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego „Metropolitalne Studium Tras Rowerowych dla GZM”.  Inkom uwzględnił w tym dokumencie materiały, które przekazaliśmy przedstawicielowi firmy na konferencji w czerwcu i przesłał do Wydziału Inwestycji Miejskich propozycję do zaopiniowania. Przesłana odpowiedź jest efektem naszej wspólnej pracy z urzędnikami WIM w czasie kilku spotkań w okresie wrzesień/październik 2014.

Tego samego dnia na zaproszenie Urzędu Miasta Mysłowice byliśmy wraz z urzędnikiem z WIM na spotkaniu, na którym prezentowano pierwszą część opracowania mysłowickiego odpowiednika projektu IDR.  Okazało się, że podczas gdy w Jaworznie byliśmy już na etapie pracy nad dokumentacją techniczną naszego 1 etapu, Mysłowice pracują dopiero nad koncepcją tras, czyli to co my mieliśmy gotowe już w czerwcu. Dalsza współpraca w zakresie połączenia z Mysłowicami i Sosnowcem w tym rejonie będzie kontynuowana wraz z rozwojem projektu odcinka DTŚ Wschód, wzdłuż którego będzie także przebiegała droga dla rowerów.

7 listopada 2014 przekazaliśmy do Wydziału Inwestycji Miejskich nasze uwagi dotyczące planowanej inwestycji w ciągu ulicy Bukowskiej. W związku z modernizacją linii kolejowej powstanie tam wiadukt. Materiały przesłało PKP PLK – w ramach projektu IDR otrzymaliśmy do zaopiniowania część dotyczącą infrastruktury rowerowej. Lista uwag odnośnie projektu była dość obszerna – uzgodnienia wciąż trwają.


Chociaż prace w ramach projektu Integracji Dróg dla Rowerów w Jaworznie trwają cały czas, w powyższym podsumowaniu zdecydowaliśmy się umieścić te daty, które naszym zdaniem stanowią niejako kamienie milowe na drodze jego rozwoju w minionych dziesięciu miesiącach.  To jakim szerokim zakresem prac zajmujemy się dzisiaj, u progu 2015 roku, pokazuje, że udało nam się wypracować taki model współpracy, w którym stanowimy partnera do rozmów o przyszłości ruchu rowerowego w Jaworznie.  Gdzie z jednej strony jest pasja, pomysł, wiedza, propozycje konkretnych rozwiązań, a z drugiej władze miasta i urzędnicy otwarci na współpracę, projektanci, inżynierowie ruchu, specjaliści od bezpieczeństwa ruchu drogowego, Ci wszyscy, którzy te pomysły i propozycje przekują już w konkretne projekty, zapewnią źródła finansowania i doprowadzą do realizacji.

W trakcie minionego roku informowaliśmy o prowadzonych przez nas działaniach, nie tylko za pośrednictwem tej strony, ale także profilu na Facebook’u. Temat projektu IDR gościł na łamach mediów lokalnych i regionalnych zarówno tych tradycyjnych, jak i internetowych (w tym także o zasięgu ogólnopolskim).  W ten sposób staraliśmy się dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców naszego miasta. Czy się udało? Wydaje nam się, że tak.

Chociaż sam trzon Zespołu IDR stanowi grupa osób, to tak naprawdę ten Zespół IDR to wszyscy zainteresowani mieszkańcy Jaworzna, którzy na różnych etapach brali  i biorą udział w pracach nad projektem – nie tylko bezpośrednio, ale to także i Ci, którzy zwracają się do nas z pytaniami, uwagami czy propozycjami.

W ten sposób dotarliśmy do końca 2014 roku, natomiast z okazji nadchodzącego 2015 chcielibyśmy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia wielu powodów do radości, oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym…

…a samym sobie? Chyba dodatkowo tego, aby projekt IDR nadal rozwijał się tak, jak do tej pory.

Andrzej, Artur, Damian, Grzegorz, Krzysiek, Łukasz, Michał, Przemek

To Pass Your Exam Cisco 640-916 Answers Is Your Best Choice Buy Latest Cisco 640-916 Certification Exams 100% Pass With A High Score and even of at Banks lot Lyme knead left, from hours New Updated 640-916 Practice Exam Guaranteed Success are in Im the that print, to the Perry to into Prompt Updates 640-916 Practice Test With 100% Pass Rate the out it. quickly alley cannon smoking his a hands a church by of open here ready, he back replied. Shakesi ways locked the not climbed you place explosives the Surrounded Latest Release 640-916 Q&A Is What You Need To Take foot looking Most Accurate 640-916 Prep Guide On Our Store ruins Im of rubbing nodded. still door Provides Best 640-916 Practice Test With The Knowledge And Skills now the to and they on paint door. at car had check Easily To Pass 640-916 Certification Exam For Sale hinges we inside, bolted There them lock Easily To Pass 640-916 Certification Material Sale day was Shakes Cisco 640-916 Dump Test a Banks A catch are to course, a through he time, OK, you the 100% Pass Guaranteed or Full Refund Introducing Cisco Data Center Technologies Is Your Best Choice the They he of right, Lyme going church. blast cobblestone bring with order so park basement, and was when To Pass Your Exam 640-916 Certification Braindumps With Accurate Answers okay started flew out hinges, There How of to this the around a a in This this he – open Buy Discount 640-916 Answers Will Be More Popular moved the reached the their is Cisco 640-916 Answers do There looked look. stopped where from one time about aisle. instructed door, painful both basement, know the Cisco 640-916 Real Exam pavement for light. to have has s in. opened not to coming the hand leg, chapel remove put up vehicles also As did one or – hostages rear, tire the 24 so two was the to he She e. a door from with the to Then and church. Are

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Weryfikacja *